KM, integratiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja vibrac-hoitaja

FT, traumapsykoterapeutti VET, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, kouluttaja sekä freelancer muusikko.

Musiikkiterapeutti, musiikkiteknologi ja muusikko

Musiikkiterapeutti, sairaanhoitaja AMK, musiikkipedagogi AMK ja muusikko

FM, Musiikkiterapeutti