“Dialogista ja voimavaraistavaa työnohjausta”

Mitä työnohjauksella tarkoitetaan?

Työnohjaus on työnohjaajan avulla  tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Työnohjauksessa  tarkastellaan erilaisia työhön liittyviä tekijöitä ja pyritään löytämään tarkoituksenmukaisia, uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu-ja toimintamalleja. Työnohjauksen tarkoitus on vahvistaa perustehtävän toteutumista työpaikoilla ja tukea työntekijän ja työyhteisön omaa toimijuutta, työhyvinvointia ja työn iloa.

Miten työnohjaus toteutuu käytännössä?

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö-, pari-,ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Työnohjauksen tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina yhdessä työnohjauksen tilaajan, ohjaukseen osallistuvien ja työnohjaajan kesken. Työskentely kestää tavallisesti vähintään puolen vuoden ajan, jolloin ohjaukset toteutuvat säännöllisesti sovittuina päivinä noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Yksilötyönohjaus kestää tavallisesti kerrallaan 60 min, pari-ja ryhmätyönohjaus 90min.

Lue lisää…

Mitä on VIBROAKUSTINEN-työnohjaus?

VIBROAKUSTINEN-työnohjauksessa työnohjaustyöskentelyn osana on vibroakustinen menetelmä, jossa asiakas saa matalataajuista äänivärähtelyhoitoa vibroakustisen patjann avulla. Matalataajuinen äänivärähtely saa kehossa aikaan ns. vastinresonanssin, jonka vaikutuksesta autonominen hermosto rauhoittuu, lihakset rentoutuvat ja lämpenevät ja kehon aineenvaihdunta aktivoituu. Lisätietoa vibro- ja fysioakustisesta hoidosta

VIBROAKUSTINEN-työnohjaus on kehitetty erityisesti työuupumusoireiden (esim. unihäiriöt, väsymys, keskittymisvaikeudet) hoitoon ja ennalta ehkäisyyn. Siinä pystytään joustavasti vastaamaan sekä kehon että mielen tasolla ilmeneviin stressioireisiin ja katkaisemaan epäsuotuisa kierre. VIBROAKUSTINEN-työnohjaus koostuu alkukartoituksesta, minkä pohjalta suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukainen hoitojakso ja sovitaan työnohjaustapaamisista. VIBROAKUSTISEEN-työnohjausjaksoon kuuluu aina myös loppuarviointi.

Työnohjauksen maksaa tavallisesti työnantaja, mutta sen voi kustantaa myös itse.

Tervetuloa työnohjaukseen!

Elise Punkanen p. 040 4599577 elise[at]nyanssi.net