marko2-1

Marko Punkanen

Traumapsykoterapeutti VET, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, kouluttaja, freelancer-muusikko

Marko Punkanen FT on musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti VET, kouluttaja sekä freelancer muusikko. Hän vastaa Nyanssin terapiatoiminnasta. Peruskoulutukseltaan Marko on sosiaalikasvattaja ja tehnyt kuusi vuotta lastenkotityötä. Marko on valmistunut musiikkiterapeutiksi Sibelius-Akatemian Täydennyskoulutuskeskuksesta vuonna 1999 ja tanssi- ja liiketerapeutiksi Teatterikorkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksesta vuonna 2000, minkä jälkeen hän aloitti opinnot Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksella musiikkiterapian maisteriohjelmassa. Jyväskylästä hän valmistui vuonna 2002 filosofian maisteriksi pääaineena musiikkiterapia. Hänen Pro gradunsa käsitteli fysioakustisen menetelmän ja musiikkiterapian käyttöä huumekuntoutuksessa. Marko esitteli tutkimustaan myös Musiikkiterapian Maailman Kongressissa Oxfordissa kesällä 2002.

”Omassa terapiatyössäni, jossa yhdistelen traumapsykoterapian, musiikkiterapian ja tanssi‐liiketerapian menetelmiä ja tekniikoita olen huomannut, että keskeistä hoidon alkuvaiheessa on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi kehoaistimuksistaan ja kokemaan, että oma keho voi olla myös turvallinen paikka olla ja asua”

Markon lisensiaatin tutkimus “Musiikkiterapia osana huumekuntoutusta – Hoitoon kiinnittämisestä kokemusmaailman integroimiseen” valmistui 2006 ja väitöskirja “Improvisational music therapy and perception of emotions in music by people with depression” toukokuussa 2011.

Terapiatyössään Marko on erikoistunut traumojen hoitoon ja niistä johtuviin erilaisiin lasten, nuorten ja aikuisten kommunikaatio- ja vuorovaikutusongelmiin, tunne-elämän vaikeuksiin sekä riippuvuusongelmiin. Erityisesti hän on perehtynyt kompleksisten ja kiintymyssuhdetraumojen hoitoon, traumojen kehollisiin oireisiin (somatoforminen dissosiaatio) ja kehon käyttöön traumojen hoidossa. Marko valmistui traumapsykoterapeutiksi lokakuussa 2006 ja on sen jälkeen syventänyt traumoihin ja dissosiaatioon liittyvää asiantuntijuuttaan Traumaterapiakeskuksen järjestämässä kaksivuotisessa “Kompleksiseen traumaan liittyvien häiriöiden arviointi ja hoito: Rakenteellinen dissosiaatioteoria”-koulutuksessa, jossa kouluttajina toimivat maailman johtavat trauma-asiantuntijat. Marko on traumaterapian osalta kouluttautunut myös EMDR-terapeutiksi ja osallistunut moniin Traumaterapiakeskuksen järjestämiin lyhyempiin koulutuksiin, joissa aiheena mm. kompleksinen trauma ja dissosiaatiohäiriöt. Kesäkuussa 2015 Marko valmistui vaativan erityistason traumapsykoterapeutiksi ja toimii nyt traumapsykoterapeuttikouluttajana Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksessa. Marko on myös Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa sensomotorinen psykoterapeutti. Vuodesta 2016 lähtien Marko on toiminut Sensorimotor Psychotherapy Institute:n kouluttajana.

Marko työskentelee myös Vibroakustisen terapian tutkijana ja kouluttajana VIBRAC:ssa (Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Research, Eino Roiha Foundation) sekä tanssi-liiketerapian ja musikkiterapian kouluttajana Eino Roiha -instituutissa.

Muusikkona Marko vaikuttaa tällä hetkellä sekä Apeiron että Ventovieraat yhtyeiden basistina, laulajana, säveltäjänä ja sanoittajana sekä bilebändi Kuokkavieraissa.

  • Traumapsykoterapeutti VET (Valvira)
  • Kela:n kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja
  • Traumapsykoterapeutti kouluttaja
  • Certified Sensorimotor Psychotherapist ®
  • SPI Trainer

Yhteystiedot

Puhelin:
040 555 1355

Sähköposti:
marko@nyanssi.net