Koulutus

Nyanssin koulutuspalvelut on suunnattu erityisesti ihmissuhdetyötä tekeville tahoille, kuten kriisi- ja traumatyön, sosiaali- ja terveydenhuollon,  ja opetustoimen ammattilaisille. Yhteistyössä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa toteutamme tällä hetkellä traumapsykoterapeutti-koulutuksia Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. Vastaamme myös Sensomotorisen psykoterapian koulutusten järjestämisestä Suomessa yhteistyössä Sensorimotor Psychotherapy Instituten kanssa.   Tulevia koulutuksia: Sensomotorisen psykoterapian 2-tason koulutus: Emotionaalinen prosessointi, merkitysten…

Työnohjaus

Mitä työnohjauksella tarkoitetaan? Työnohjaus on työnohjaajan avulla  tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Työnohjauksessa  tarkastellaan erilaisia työhön liittyviä tekijöitä ja pyritään löytämään tarkoituksenmukaisia, uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu-ja toimintamalleja. Työnohjauksen tarkoitus on vahvistaa perustehtävän toteutumista työpaikoilla ja tukea työntekijän ja työyhteisön omaa toimijuutta, työhyvinvointia ja työn iloa. Miten työnohjaus toteutuu käytännössä? Työnohjaus voidaan…

Vibro- ja fysioakustinen hoito – lisätietoa

  Matalataajuiseen siniäänivärähtelyyn perustuva VIBROAKUSTINEN TERAPIA on osa suomalaista ja kansainvälistä musiikkiterapiaa. Sen kehittämistyö käynnistyi jo 1960-luvun lopulla norjalaisen Olav Skillen ja suomalaisen Petri Lehikoisen toimesta. Muita Vibroakustisen terapian pioneereja ovat Tony Wigram, Riina Raudsik ja Eha Rüütel. Musiikkiterapeuttien lisäksi matalataajuista 
äänivärähtelyhoitoa käyttävät myös siihen koulutuksen saaneet 
fysioterapeutit, psykoterapeutit, psykologit, kehitysvammaohjaajat ja muut 
terveydenhuoltoalan ammattilaiset.…

Vibro- ja fysioakustinen hoito

Vibro- ja fysioakustinen hoito perustuu matalataajuiseen siniäänivärähtelyyn, joka on hyvin monipuolinen ja täysin turvallinen hoitomuoto. Lisätietoa vibro- ja fysioakustisesta hoidosta. Hoitomenetelmässä käytettävät hoito-ohjelmat laaditaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja hoitojaksoon sisältyy aina alkukartoitus, seuranta ja loppuarviointi. Nyanssissa hoito voidaan toteuttaa joko fysioakustisella tuolilla tai multivib-patjalla. Multivib-patja on mahdollista vuokrata myös kotiin esim. unihäiriöitä hoidettaessa. Nyanssissa…