Koulutus

Nyanssin koulutuspalvelut on suunnattu erityisesti ihmissuhdetyötä tekeville tahoille, kuten kriisi- ja traumatyön, sosiaali- ja terveydenhuollon,  ja opetustoimen ammattilaisille. Yhteistyössä Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa toteutamme tällä hetkellä traumapsykoterapeutti-koulutuksia Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa. Vastaamme myös Sensomotorisen psykoterapian koulutusten järjestämisestä Suomessa yhteistyössä Sensorimotor Psychotherapy Instituten kanssa.   Tulevia koulutuksia: Sensomotorisen psykoterapian 2-tason koulutus: Emotionaalinen prosessointi, merkitysten…

Työnohjaus

Mitä työnohjauksella tarkoitetaan? Työnohjaus on työnohjaajan avulla  tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Työnohjauksessa  tarkastellaan erilaisia työhön liittyviä tekijöitä ja pyritään löytämään tarkoituksenmukaisia, uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu-ja toimintamalleja. Työnohjauksen tarkoitus on vahvistaa perustehtävän toteutumista työpaikoilla ja tukea työntekijän ja työyhteisön omaa toimijuutta, työhyvinvointia ja työn iloa. Miten työnohjaus toteutuu käytännössä? Työnohjaus voidaan…

Vibro- ja fysioakustinen hoito

Vibro- ja fysioakustinen hoito perustuu matalataajuiseen siniäänivärähtelyyn, joka on hyvin monipuolinen ja täysin turvallinen hoitomuoto. Lisätietoa vibro- ja fysioakustisesta hoidosta. Hoitomenetelmässä käytettävät hoito-ohjelmat laaditaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja hoitojaksoon sisältyy aina alkukartoitus, seuranta ja loppuarviointi. Nyanssissa hoito voidaan toteuttaa joko fysioakustisella tuolilla tai multivib-patjalla. Multivib-patja on mahdollista vuokrata myös kotiin esim. unihäiriöitä hoidettaessa. Nyanssissa…

Traumapsykoterapia

Nykyaikaisen traumateorian perusteet ovat 1900-luvun alun dynaamisessa psykiatriassa ja erityisesti Pierre Janet’n (1859-1947) uraauurtavissa kirjoituksissa ja hänen kehittämissään kliinisissä käytänteissä. Janet’n vuosikausia unohduksissa olleet teoriat nousivat uudestaan esille 1970-luvulla ja luovat vankan pohjan myös nykyaikaiselle traumateorialle, jossa fokus on siinä, kuinka ihminen kykenee käsittelemään ja integroimaan stressaavat ja tunnepitoisesti voimakkaat kokemuksensa osaksi persoonallisuuttaan ja elämänhistoriaansa.…

Tanssi-liiketerapia

Tanssi- liiketerapia on Suomessa vielä varsin nuori ja valitettavan huonosti tunnettu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin (kuten musiikkiterapia ja kuvataideterapia) lukeutuva psykoterapian erityissovellus. Se on terapiamuoto, joka painottaa kehollisuutta ja luovan prosessin merkitystä terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Tanssi- liiketerapia on luonteeltaan integratiivinen terapia. Sen teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta…