Traumapsykoterapia

Nykyaikaisen traumateorian perusteet ovat 1900-luvun alun dynaamisessa psykiatriassa ja erityisesti Pierre Janet’n (1859-1947) uraauurtavissa kirjoituksissa ja hänen kehittämissään kliinisissä käytänteissä. Janet’n vuosikausia unohduksissa olleet teoriat nousivat uudestaan esille 1970-luvulla ja luovat vankan pohjan myös nykyaikaiselle traumateorialle, jossa fokus on siinä, kuinka ihminen kykenee käsittelemään ja integroimaan stressaavat ja tunnepitoisesti voimakkaat kokemuksensa osaksi persoonallisuuttaan ja elämänhistoriaansa.…