Työnohjaus

Mitä työnohjauksella tarkoitetaan? Työnohjaus on työnohjaajan avulla  tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Työnohjauksessa  tarkastellaan erilaisia työhön liittyviä tekijöitä ja pyritään löytämään tarkoituksenmukaisia, uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu-ja toimintamalleja. Työnohjauksen tarkoitus on vahvistaa perustehtävän toteutumista työpaikoilla ja tukea työntekijän ja työyhteisön omaa toimijuutta, työhyvinvointia ja työn iloa. Miten työnohjaus toteutuu käytännössä? Työnohjaus voidaan…