Vibro- ja fysioakustinen hoito

Vibro- ja fysioakustinen hoito perustuu matalataajuiseen siniäänivärähtelyyn, joka on hyvin monipuolinen ja täysin turvallinen hoitomuoto. Lisätietoa vibro- ja fysioakustisesta hoidosta. Hoitomenetelmässä käytettävät hoito-ohjelmat laaditaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta ja hoitojaksoon sisältyy aina alkukartoitus, seuranta ja loppuarviointi. Nyanssissa hoito voidaan toteuttaa joko fysioakustisella tuolilla tai multivib-patjalla. Multivib-patja on mahdollista vuokrata myös kotiin esim. unihäiriöitä hoidettaessa. Nyanssissa…

Traumapsykoterapia

Nykyaikaisen traumateorian perusteet ovat 1900-luvun alun dynaamisessa psykiatriassa ja erityisesti Pierre Janet’n (1859-1947) uraauurtavissa kirjoituksissa ja hänen kehittämissään kliinisissä käytänteissä. Janet’n vuosikausia unohduksissa olleet teoriat nousivat uudestaan esille 1970-luvulla ja luovat vankan pohjan myös nykyaikaiselle traumateorialle, jossa fokus on siinä, kuinka ihminen kykenee käsittelemään ja integroimaan stressaavat ja tunnepitoisesti voimakkaat kokemuksensa osaksi persoonallisuuttaan ja elämänhistoriaansa.…

Tanssi-liiketerapia

Tanssi- liiketerapia on Suomessa vielä varsin nuori ja valitettavan huonosti tunnettu luoviin ja toiminnallisiin terapioihin (kuten musiikkiterapia ja kuvataideterapia) lukeutuva psykoterapian erityissovellus. Se on terapiamuoto, joka painottaa kehollisuutta ja luovan prosessin merkitystä terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Tanssi- liiketerapia on luonteeltaan integratiivinen terapia. Sen teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja eklektiivinen teoreettinen viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta…