FM, Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapeutti, sairaanhoitaja AMK, musiikkipedagogi AMK ja muusikko

Musiikkiterapeutti, musiikkiteknologi ja muusikko

FT, traumapsykoterapeutti VET, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, kouluttaja sekä freelancer muusikko.

KM, integratiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja vibrac-hoitaja